LES 7 MERAVELLES DEL MÓN MODERN

LA GRAN MURALLA XINESA (XINA) La Gran Muralla Xinesa fou construïda per protegir Xina de les invasions dels mongols i altres tribus veïnes, i per