CONSELLS DE VIATGE

1. ABANS D’INICIAR EL VIATGE:

· Verifiqui que les dates siguin les correctes.

· Comprovar que els documents de viatge (Passaport / DNI) no estan caducats i tenen validesa per tot el viatge. Consultar si és necessari el visat.

· Si va acompanyat de nens, revisi que tinguin la seva documentació en regla i permís, si és necessari.

· Informi’s si necessita alguna vacuna per al país que visita, les precaucions són importants.

· Tingui en compte les restriccions que existeixen en el transport aeri respecte a l’equipatge, principalment per mesures de seguretat (fins i tot de líquids envasos de 100cc en equipatge de mà ni objectes punxants etc.).

· Consulti si en la seva destinació són necessaris adaptadors elèctrics i quin tipus d’adaptador.

· Activi la roaming del seu telèfon.

· Si lloga un cotxe, no oblidi el seu permís de conduir.


2. A L’AEROPORT: 

· Presentar-se a l’aeroport dues hores abans de la sortida del seu vol.

· Porti perfectament identificat tot el seu equipatge, mantingui a la vista els seus objectes personals i no accepti equipatge de persones desconegudes.

· Guardar sempre els resguards de facturació, per poder reclamar el seu equipatge.

· Si a la seva arribada a l’aeroport de destinació tingués algun problema amb l’equipatge, no oblidi fer, a la companyia aèria, la reclamació pertinent abans de sortir de la sala d’equipatges. Sense aquesta reclamació serà molt difícil recuperar el seu equipatge ni podrà obtenir cap compensació pels danys que se li puguin causar.

· Si la companyia aèria li denegués l’embarc en el vol en contra de la seva voluntat (OVERBOOKING), anul·la o retarda el seu vol, fer la reclamació a l’aeroport, al moment. Tingui en compte que la companyia de transport és la responsable de proporcionar-los una alternativa en un altre vol i compensar-los de forma immediata per això, en les quanties que determina la normativa de la CEE.

· Sàpiga que a l’entrada i sortida d’alguns països cal pagar taxes (ha de comptar amb això).


3. EN GENERAL:

· El seu passaport o documentació ha de tenir-los en un lloc segur.

· Porti les targetes de Crèdit i el metàl·lic en un lloc segur, si pot ser fraccionat i no mostri grans quantitats de diners en efectuar un pagament.

· Si realitza alguna compra de gran valor, asseguri’s que l’establiment és de prestigi per a la seva seguretat.

· Si precisa de canvi de moneda és aconsellable no fer-la tota de cop sinó en funció de les necessitats i preferiblement en establiments públics.

· Si té una assegurança contractada, guardi totes les factures que li hagin sorgit, per després fer la reclamació de les seves despeses a la companyia d’assegurances.

· Si algun servei contractat no li ha estat prestat sol·liciti la factura de les despeses ocasionades per a la seva posterior reclamació.

· Quan per alguna circumstància li canviïn l’allotjament, restaurant o servei, recordi que el nou que li ofereixin haurà de ser de similars característiques o superiors.

· Abans de viatjar informi’s de la roba, moneda i costums del país.

· Inclogui en la seva maleta una petita farmaciola de viatge. Pot ser de gran utilitat.

· Begui sempre aigua embotellada.

· No oblidi portar protectors solars, repel·lents de mosquits, protectors estomacals i algun antihistamínic.

· En cas d’utilitzar medicaments especials (insulina, aerosols…) és recomanable portar l’informe mèdic en cas de portar-ho en l’equipatge de mà.

· En cas d’embaràs, malaltia o necessitat de vacunes consulti al seu metge.